Allahabad Hotels Contact Number

Allahabad hotela contact number(code 0532)

Hotels                                                                                                  contact number

Khanha shyam 22/1,stachi road                                                       2560123-32

Allahabad Regency,tashkent marg,Civil lines                            2408110

Hotel Prayag Noorallaroad                                                                2656329

UR Hotel,Civil Lines                                                                             2427334

Hotel PLtinnum Inn,Civil LInes                                                        7499712625

Hotel Suncity,Leader Road                                                                 2405372

Hotel Sundaram,Vivakanand Marg                                                  2400779

Hotel kohinur,Noorallaroad                                                              2655501

Hotel Samrat,MG Marg                                                                      2561200

Rahi Trivani Darshan,Kidganj                                                           2558646

Hotel vashishtha,Johnstonganj                                                         2400004

Hotel vilas,Sardar Patel Marg                                                            941518652

Grand continental 13,sardar patel marg                                          2260631-35

JK palace,sardar patel marg                                                                2260615

Yantrik hotel,sardar patel marg                                                          2260921-26

Mayor guest house,sardar patel marg                                                2561262

Ajay international,lal bahadur shastri marg                                     2422870

Million palace 4/3,stachi road                                                              2424505-06

Hotel sakat,B.M.G,marg,civil lines                                                          2427677

Store rejnace,Civil Lines                                                                         2420713-14

Jay maa durga long,Civil lines                                                               9305239725

Rabish continental,Civil Lines                                                                 2420764

Ramkrishna Hotel,Kapur Hotel                                                               2407785

Hotel Prayag Inn,Dayananad Marg                                                        3244943

Hotel D.P.S,kalwan road                                                                          8115453518

Allahabad hotel facility for kumbh mela tourist

holy importance of Allahabad

Thrithisthal of Allahabad